PELAKSANAAN PEMBEKALAN KKN SEMESTER KHUSUS TH. 2017